Organizacijoje veikia skaidrios veiklos ir korupcijos prevencijos užtikrinimo sistema

Organizacijos veikloje ir interneto svetainėje jūsų duomenys tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų

PTO