Organizacijoje veikia skaidrios veiklos ir korupcijos prevencijos užtikrinimo sistema

  • Priimtas naujas 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtin...

Organizacijos veikloje ir interneto svetainėje jūsų duomenys tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų

PTO