Organizacijoje veikia skaidrios veiklos ir korupcijos prevencijos užtikrinimo sistema

Slide background
Slide background
Slide background

Organizacijos veikloje ir interneto svetainėje jūsų duomenys tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų

PTO