Slide background
Slide background
Slide background
  • Užduočių projektas

    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-24 nutarimo Nr. 1168 „Dėl apm...

  • Suderinti 2021 m. veiklos planai

    Vadovaujantis Aplinkos Apsaugos agentūros raštu Nr. (27)-A4E-4816 pranešame, kad VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ve...

PTO