Užduočių projektas

05 May Užduočių projektas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-24 nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo siekiama nustatyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2021–2030 m. užduotis atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį patiektą vidaus rinkai atitinkamų gaminių ir pakuočių kiekį. Projektu siekiama, atsižvelgiant į Direktyvoje nustatytus reikalavimus, padidinti pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis pradedant nuo 2022 metų. Organizacijoms pavyko pasiekti, kad užduočių didinimas būtų laipsniškas. Nuo 2022 m. taip pat pradės būti taikomi ir skirtingi įkainiai perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei. Be to, nuo 2022 m. mažėja degintinos dalies procentas, o nuo 2024 m. planuojama, kad visos surinktos pakuočių atliekos turės būti perdirbamos ir nebegalės būti panaudotos energijai gauti. Užduočių padidinimas ir kiti planuojami pakeitimai atitinkamai išaugins pakuočių atliekų tvarkymo kaštus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1168 pakeitimo projektas.PTO