Susitikimas su Aplinkos ministru

12 Apr Susitikimas su Aplinkos ministru

SusitikimasLietuvos darbdavių konfederacijos atstovų grupė, vadovaujama konfederacijos generalinio direktoriaus Danuko Arlausko, š. m. balandžio 10 d. susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku.

Susitikimo metu aptartos žemės sklypų formavimo, sąvartynų eksploatavimo ir atliekų tvarkymo bei deginimo temos.

Plačiau buvo paliesta verslui aktuali gamintojų atsakomybės atliekų tvarkymo veikloje tematika.

Verslo poziciją atliekų tvarkymo klausimais pristatė VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija” atstovai: valdybos vicepirmininkas Aloyzas Gaudutis ir direktoriaus pavaduotojas Arūnas Makauskas.

Pirmiausia pasidalinta informacija apie užstatinės pakuočių atliekų tvarkymo sistemos plėtimo argumentus ir pagrindimą. Ministras informavo apie planus paruošti kaštų ir naudos analizę, kurios pagrindu bus teikiami tolimesni pasiūlymai.

Susitikimo metu paliesta kainodaros už atliekų tvarkymą formavimo savivaldybėse praktika, kuri nepasiekia dvinarės rinkliavos ar įmokos įvedimui nustatyto tikslo – siekti mokėjimo už suteikiamas paslaugas bei tokio mokėjimo motyvavimo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietose. Ministras informavo, kad savivaldybėms nuolatos yra teikiamos konsultacijos šiuo klausimu ir pasiūlė verslui glaudžiau bendradarbiauti su vietos savivalda, kuri nustato atliekų tvarkymo taisykles ir kainodarą.

Aptarti verslo dalyvavimo komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkyme klausimai – pareigų, teisių ir atsakomybės sureguliavimas, užduočių išskyrimas ir patikslinimas. Susitarta neatidėliojant organizuoti suinteresuotų šalių atstovų pasitarimą dėl mišriose komunalinėse atliekose randamų pakuočių atliekų tvarkymo ir su tuo susijusių kaštų kompensavimo. Verslo atstovai pasiūlė sutelkti dėmesį į pakuočių atliekų tvarkymą komunalinių atliekų sraute, nustatant šiai veiklai būtinus reikalavimus ir užduotis, o taip pat atsakomybę už jų vykdymą.

Ministras atkreipė dėmesį, kad laukia verslo pasiūlymų dėl rūšiuojamojo komunalinių atliekų surinkimo sistemos vystymo.

Susitarta glaudžiau bendrauti verslui aktualiais klausimais, paskiriant tam kontaktinius asmenis ir organizuojant būtinus susitikimus.

 

 PTO