Susidūrei su korupcija? Pranešk

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti pakuočių tvarkymo sektoriuje, praneškite:

El. p. pranesk@pto.lt

 

Kreipiantis anonimiškai nurodykite:

– Asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

– Skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas reikšmingas aplinkybes.

– Norėdami gauti atsakymą, nurodykite kontaktą, kuriuo galėtume jį pateikti.

 

Kreipiantis neanonimiškai papildomai pageidautina nurodyti:

– vardą, pavardę;
–  el. pašto adresą (atsakymui pateikti);

 

Pranešti galite ir tiesiogiai:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

 

 

PTO