Statistika | Partneriams

RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO PRIEMONĖMIS SURINKTA IR SUTVARKYTA PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, KG/ŽM. 2018 M.

REGIONINIUOSE ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUOSE SUTVARKYTAS ATKIEKŲ KIEKIS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI

GYVENTOJŲ SKAIČIUS LIETUVOJE

GYVENTOJŲ SKAIČIUS VILNIUJE

LIETUVOJE

VILNIUJE

PTO