Skaidrios veiklos politika

TEISĖS AKTAI:

LR Konstitucija

Korupcijos prevencijos įstatymas

Antikorupcijos vadovas verslui

Atliekų tvarkymo įstatymas

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽTIKRINIMAS IR SKAIDRIOS VEIKLOS POLITIKOS SISTEMA VŠĮ „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“

 

VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – PTO) vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją Organizacijos viduje, užtikrina, kad joje dirbtų tik sąžiningi ir atsakingi savo srities specialistai, o teikiamų ir gaunamų paslaugų procesai būtų skaidrūs. Įmonėje veikla vykdoma skaidrios veiklos politikos principais, veikla organizuojama skaidrios veiklos sistemos uždavinių įgyvendinimo pagrindais. Vadovaudamiesi LR STT rekomendacijomis, atsižvelgdami į Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimus įtakojančius verslo sektoriaus veiklų skaidrinimą ir siekdami atitikti aukščiausius skaidrios ir sąžiningos veiklos standartus, bei tikėdami, kad pakuočių tvarkymo sektorius gali atsikratyti neskaidrumo šleifo, Organizacijoje įdiegėme Skaidrios veiklos sistemą ir Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo mechanizmą. PTO yra asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimą, nuo 2021 metų stebima ir bus nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekami su PTO bei licencijuotų organizacijų veikla bendradarbiaujant su GI bei atliekų tvarkytojais susijusių procesų bei teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai, o taip pat įdiegta Skaidrios veiklos sistema veikianti Skaidrios veiklos politikos apimtimi.

 

PTO nuo 2021 m. atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus  darbuotojų antikorupcinis informavimas, interesų konfliktų ir turto deklaravimo stebėsena ir valdymas, taip pat didelis dėmesys skiriamas PTO skirtų lėšų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai.

 

PTO korupcijos prevencijos užtikrinimo ir korupcijos apraiškų užkardinimo procesuose bendradarbiauja su valstybės tarnybomis, apie korupcines ir nusikalstamas finansinio nesąžiningumo  apraiškas mes visada pranešame teisėsaugai.

 

PTO veiklos skaidrumo politika

 

PTO