Seminaras Ukmergėje sodininkų bendrijoms

17 Oct Seminaras Ukmergėje sodininkų bendrijoms

2014 m. spalio 23 d. Ukmergėje vyks Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.

Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams, jo metu su licencijuotų organizacijų, komunalinių įmonių, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro atstovais bus aptariami aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos ir kt.

Seminaro tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.

Kaip pasakojo Ukmergės rajono sodininkų susivienijimo SODAI pirmininkas Antanas Perednis, buityje susidarančias atliekas dauguma sodininkų bendrijų gyventojų stengiasi rūšiuoti bei tvarkyti aplinkai nekenksmingais būdais. Tačiau dar ne visi jas rūšiuoja, biologiškai skaidžias atliekas kompostuoja, o būna ir taip, kad seni baldai, padangos ir elektros ar elektroninės įrangos prietaisai atsiduria prie bendrųjų komunalinių atliekų konteinerių. „Bet turime ir kuo pasidžiaugti – itin pavyzdingai tvarkomais sodais, puoselėjama aplinka šiose Ukmergės bendrijose: ARMONA, MIŠKININKAS, PAŠILĖ, MŪŠA, PUŠELĖ, VYTURYS, PUŠYNĖLIS IR TECHNIKA,“ – pažymėjo A. Perednis.

Ypač sodininkų bendrijų gyventojai turi prisiminti, kad žaliąsias atliekas, t. y. medžių šakas, lapus, gėles, nupjautą žolę,vežti į sąvartynus draudžiama, todėl jų dėti su mišriomis atliekomis negalima – reikia kompostuoti. Taip gyventojai pasigamins vertingos daržui trąšos – komposto, kuris sodų savininkams tikrai pravers.

Kaip sodininkų bendrijų narius motyvuoti rūšiuoti atliekas bei neteršti gamtos? Kaip žadinti visuomenės sąmoningumą? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai, atliekų surinkėjai, licencijuotos organizacijos? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti – juk perdirbus namuose išrūšiuotas atliekas nesunkiai pagaminami nauji gaminiai.

 

Seminaras vyks 2014 m. spalio 23 d. (ketvirtadienį) Ukmergės kultūros centro konferencijų salėje (Kauno g. 8). Pradžia – 14 val.

SEMINARO PROGRAMĄ RASITE ČIA.

Kviečiame visus sodininkų bendrijų narius dalyvauti renginyje!

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Partneriai: Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuvos sodininkų draugija, UAB „VAATC“, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Pakuočių tvarkymo organizacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Elektronikos platintojų asociacija „EEPA“.

 

 PTO