Seminaras sodininkų bendrijoms Zarasuose

Seminaras sodininkų bendrijoms Zarasuose

2015 m. vasario 20 d. Zarasuose vyks Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.

Su kokiomis atliekų tvarkymo problemomis susiduria Zarasų sodininkų bendrijos? Kaip jas išspręsti? Seminare bus aptariami aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos. Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams.

Seminare dalyvaus Zarasų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Zarasų komunalininkas“ atstovai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Zarasų r. agentūros darbuotojai. Pranešimus seminare skaitys VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bei Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos specialistai.

Renginio tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.

Kaip pastebėjo Zarasų rajono savivaldybės ekologė Gitana Kolienė, sodininkų bendrijose dėl atliekų tvarkymo kyla nemažai problemų. Bendrijose yra rūšiavimo konteineriai stiklui, plastikui ir popieriui, tačiau sodininkai rūšiuoja vangiai – į konteinerius, skirtus išrūšiuotoms atliekoms, labai dažnai metamos visos buityje susidarančios atliekos. „Išrūšiuotų atliekų išvežimas nekainuoja, tačiau į šiuos konteinerius ir turėtų patekti tik išrūšiuotos stiklo, plastiko ir popieriaus atliekos,“ – akcentavo G. Kolienė. „Sodininkų bendrijos yra sudariusios sutartis su komunalinių atliekų išvežėjais ir pagal jas moka mokesčius už atliekų išvežimą. Tačiau galbūt geriau esamas problemas dėl atliekų tvarkymo išspręstų įvestas vietinės rinkliavos mokestis?“ – svarstė pašnekovė.

Kaip išspręsti sodininkų bendrijose kylančias atliekų tvarkymo problemas? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai? Kaip žadinti visuomenės ekologinį sąmoningumą? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti – juk rūšiuodami atliekas prisidedame prie švarios aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.

Seminaras vyks 2015 m. vasario 20 d. (penktadienį) Zarasų rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Sėlių a. 22). Pradžia – 13 val.

 

Kviečiame visus sodininkų bendrijų pirmininkus ir narius dalyvauti renginyje!

 

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.PTO