Seminaras sodininkų bendrijoms Šiauliuose

Seminaras sodininkų bendrijoms Šiauliuose

2014 m. lapkričio 9 d. Šiauliuose vyks Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.

Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams. Jo metu su licencijuotų organizacijų, komunalinių įmonių, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovais bus aptariami aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos ir kt.

Seminaro tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.

Kaip pasakojo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių specialistė Karolina Kiesienė, galima pasidžiaugti, kad bendrijų pirmininkai deda dideles pastangas, jog soduose susikaupusios mišrios komunalinės atliekos būtų tvarkomos tinkamai.

Vis dėlto to negana – svarbu visiems elgtis sąmoningai. „Pagrindinė problema sodininkų bendrijose – žaliųjų atliekų maišymas su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Sumaišytos atliekos patenka į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, kuris intensyviai pildosi. Žaliosios atliekos, patekusios į sąvartyną, skatina ir šiltnamio efektą“, – akcentavo pašnekovė ir priminė, kad šias atliekas vežti į sąvartyną draudžiama. Vežėjai, pastebėję žaliųjų atliekų bendrajame konteineryje, privalo šio netuštinti.

Pašnekovė pastebėjo, kad vis daugiau miestų ir rajono gyventojų rūšiuoja buityje susidarančias atliekas, tačiau sodininkų bendrijose vis dar apstu problemų, nors stiklo, plastiko ir popieriaus atliekoms skirtų konteinerių tik daugėja. Reikėtų neužmiršti, kad didžiąsias atliekas galima vežti ir į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles: ten priimami seni baldai, padangos ir elektros ar elektroninės įrangos prietaisai.

Kaip žadinti visuomenės ekologinį sąmoningumą? Kaip išspręsti sodininkų bendrijose kylančias atliekų tvarkymo problemas? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti – juk perdirbus išrūšiuotas atliekas nesunkiai pagaminami nauji gaminiai.

Seminaras vyks 2014 m. gruodžio 9 d. (antradienį) Šiaulių rajono savivaldybės konferencijų salėje (Vilniaus g. 263). Pradžia – 13 val.

Preliminari programa.

 Kviečiame visus sodininkų bendrijų pirmininkus ir narius dalyvauti renginyje!

 Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Partneriai: Šiaulių rajono savivaldybė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Lietuvos sodininkų draugija, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Pakuočių tvarkymo organizacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Elektronikos platintojų asociacija „EEPA“.PTO