Seminaras apie atliekų tvarkymą Telšiuose

Seminaras apie atliekų tvarkymą Telšiuose

2015 m. sausio 30 d. Telšiuose vyks Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.

Su kokiomis problemomis susiduria Telšių sodininkų bendrijos, norinčios rūšiuoti atliekas? Kaip jas išspręsti? Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams. Bus aptariami aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos.

Renginyje dalyvaus Telšių rajono savivaldybės atstovai, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vadovai, Telšių komunalinių atliekų tvarkytojai, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių r. agentūros darbuotojai, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bei Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos atstovai.

Seminaro tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.

Kaip pastebėjo Telšių susivienijimo „Sodai“ pirmininkė Daiva Dužinskienė, Telšių rajono ir miesto sodininkai dėl atliekų rūšiavimo ir išvežimo turi daug problemų. Rūšiavimo konteinerių sodininkams trūksta, o kai kur apskritai nėra aikštelių, skirtų atliekų konteineriams. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Rimantas Adomaitis pažymėjo, jog taip yra dėl to, kad soduose trūksta vietos konteineriams: laisvos žemės nėra, keliai per siauri pravažiuoti, o aikštelės konteineriams statyti nesutvarkytos.

Šiuo metu sodų bendrijų nariai moka rinkliavos mokestį, jeigu sodo sklype naudojama elektra. Tačiau šiukšlių palieka ir tie sodų bendrijų nariai, kurie elektros nenaudoja, todėl tarp sodininkų, atliekų išvežėjų ir savivaldybės kyla diskusijų dėl mokamų mokesčių už atliekų išvežimą iš sodų bendrijų.

Kaip informavo Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, gyventojai, pateikę prašymus dėl vietinės rinkliavos mokesčio kalendoriniais metais sumažinimo, gali tikėtis mokėti gerokai mažiau tais atvejais, kai rinkliavos mokėtojui priklausantis butas, namas ar sodo namelis mokestiniais metais nebuvo naudojamas.

Telšiuose, kaip ir kituose regionuose, opi problema sodininkų bendrijose – žaliųjų atliekų maišymas su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Žaliosios atliekos patenka į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, kuris intensyviai pildosi, ir irdamos skatina šiltnamio efektą.

Kaip išspręsti sodininkų bendrijose kylančias atliekų tvarkymo problemas? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai? Kaip žadinti visuomenės ekologinį sąmoningumą? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti – juk rūšiuodami atliekas prisidedame prie švarios aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.

Seminaras vyks 2015 m. sausio 30 d. (penktadienį) Telšių rajono savivaldybės konferencijų salėje (Žemaitės g. 14). Pradžia – 13 val.

 Renginio programą rasite ČIA.

Kviečiame visus sodininkų bendrijų pirmininkus ir narius dalyvauti renginyje!

 

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.PTO