Seminaras Marijampolėje

18 Aug Seminaras Marijampolėje

2014 m. rugpjūčio 22 d. Marijampolės savivaldybėje vyks pirmasis iš dešimties Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamų seminarų apie atliekų tvarkymą sodų bendrijose.
Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams, jo metu su licencijuotų organizacijų, komunalinių įmonių, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro atstovais bus aptariami aktualūs atliekų tvarkymo klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos ir kt.
Seminaro tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.
Sodininkų bendrijose apstu spręstinų problemų dėl buityje susidarančių atliekų rūšiavimo. Dažnai atliekos nerūšiuojamos, bendrieji buitinių atliekų konteineriai stovi už sodų tvorų ir priklauso visiems – jais naudojasi ne tik sodininkai, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Prie šių konteinerių sunešamos ir sąvartynuose nešalinamos atliekos: žolės maišai (žaliosios atliekos), seni baldai ir/ar elektros ir elektroninės įrangos atliekos.
Kaip sodininkų bendrijų narius motyvuoti rūšiuoti atliekas bei neteršti gamtos? Kaip žadinti visuomenės sąmoningumą? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai, atliekų surinkėjai, licencijuotos organizacijos? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti atliekas – juk perdirbus namuose išrūšiuotas atliekas nesunkiai pagaminami nauji gaminiai.
Seminaras vyks Marijampolės savivaldybės konferencijų salėje. Pradžia – 15 val. Kviečiame visus sodininkų bendrijų narius dalyvauti renginyje!

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

logo1PTO