Sąlygų patikslinimas ir atsakymas

07 Apr Sąlygų patikslinimas ir atsakymas

 Sutarties sąlygų patikslinimas ir atsakymas į paklausimą:

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ tikslina nekomunalinių atliekų  sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugų pirkimo  konkurso sąlygas, paskelbtas 2013-03-28 d. leidinyje „Lietuvos žinios“

 Nr.60 (13773). Konkurso sąlygų 12.5. punktas yra tikslinamas taip:

 „12.5.Sutarties galiojimo terminas: iki visiško Sutarties (Sutarčių)  šalių įsipareigojimų įvykdymo, t. y iki 2015 m. sausio 30 d. nuo  Sutarties (sutarčių) įsigaliojimo, su galimybe pratęsti Sutartį  (Sutartys) du kartus po 12 (dvylika) mėnesių (iki 2015 m. sausio 30 d.  ir iki 2016 m. sausio 30 d.). Pratęsiant Sutartį(Sutartys), Tiekėjas  (Tiekėjai) pateikia naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą“.

Organizacija taip pat teikia atsakymą į konkurso dalyvių paklausimą dėl  Konkurso sąlygų, paskelbtų 2014-03-28 leidinyje „Lietuvos žinios“ Nr.60  (13773).

 Klausimai:

 1.           Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, ar kiekvienas ūkio subjektas  turi pateikti paslaugų teikimo strategijos aprašymą, kompleksiškumo  strategijos aprašymą?

 2.         Prašome pagrįsti papildomo užtikrinimo ir jo galiojimo datos  reikalavimą: „Sutarties tinkamo įvykdymo papildomą užtikrinimą  galiojantį iki 2019 m. sausio 30 d.“ Ką reiškia „papildomas  užtikrinimas“? Kokiu pagrindu turi būti pateiktas užtikrinimas, jeigu į  paslaugų apimtis ir suma bus aiški tik 2014 metams? Nė viena finansinė  institucija neišduoda užtikrinimo ilgesnio nei 3 metams, tačiau ir tai  turi būti pagrįsta sutarties terminu.

 Atsakymai:

 1.      Ūkio subjektų grupė teikdama pasiūlymą turi pateikti bendrą paslaugų  teikimo strategijos aprašymą, kompleksiškumo strategiją.

 2.       Sutarties privalomas užtikrinimas reiškia, kad laimėtoju pripažintas Tiekėjas per 45 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje  registruoto banko ar kredito unijos išduotą garantiją arba draudimo  bendrovės laidavimo raštą, kurio vertė yra 100 proc. nuo Tiekėjo  Sutarties vertės. Sutarties vertė yra Tiekėjo Pasiūlymenurodytas  fiksuotas įkainis padaugintas iš pagal Sutartį sutvarkomo pakuočių  atliekų kiekio.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 dienų  ilgiau nei Sutarties (Sutarčių) vykdymo laikotarpis. Sutarties įvykdymo  užtikrinime turi būti besąlyginis laiduotojo ar garanto įsipareigojimas  sumokėti Organizacijai jame nurodytą sumą (sutarties vertė), jei  Tiekėjas per Organizacijos nustatytą terminą nevykdys, netinkamai vykdys  ar neįvykdys Konkurso Sutarties.

 Papildomas Sutarties užtikrinimas nuo aukščiau aprašyto privalomo  Sutarties užtikrinimo skiriasi tuo, kad:

 1.1.       Papildomas Sutarties užtikrinimas nėra privalomas (jeigu pasiūlymu  nėra įsipareigojama konkurso laimėjimo atveju jį pateikti);

 1.2.        Papildomo pasiūlymo užtikrinimo terminas iki 2019 m. sausio 30 d.;

 1.3.      Už papildomo pasiūlymo užtikrinimą yra teikiami ekonominio  naudingumo taškai (už privalomą užtikrinimą ekonominio naudingumo taškai  nėra teikiami).

Į Tiekėjo klausimą „Kokiu pagrindu turi būti pateiktas užtikrinimas,  jeigu į paslaugų apimtis ir suma bus aiški tik 2014 metams“ pažymime,  kad Sutarties papildomas užtikrinimas yra teikiamas būtent už 2014 metų  sutartinių įsipareigojimų tinkamą įgyvendinimą.

Penkių metų terminas Sutarties  papildomam užtikrinimui yra kildinamas  iš teisės aktų, kurie leidžia valstybės institucijoms penkerius metus  tikrinti dokumentų, patvirtinančių pakuočių atliekų sutvarkymą (toliau –  Patvirtinantys dokumentai), teisėtumą, bei suteikia teisę panaikinti  Patvirtinančius dokumentus. Šių dokumentų panaikinimo atveju Tiekėjas  būtų laikomas netinkamai įvykdęs sutartį ir Organizacija turėtų teisę  krieptis dėl garantijos išmokėjimo.

 Organizacija taip pat pažymi, kad jeigu Tiekėjas teikia papildomą  Sutarties užtikrinimą, jam nebereikia teikti privalomojo užtikrinimo,  t.y. papildomas Sutarties užtikrinimas apima privalomąjį Sutarties  užtikrinimą.PTO