RASEINIAI (ne)RŪŠIUOJA (individualios valdos)

RASEINIAI (ne)RŪŠIUOJA (individualios valdos)

Š. m. kovo 21 ir 22 dienomis mūsų organizacijos atstovai atliko kontrolinius patikrinimus Raseiniuose.

Patikrinimų metu atliekos buvo surinktos iš individualių namų valdų pakuočių atliekų konteinerių, skirtų visoms pakuočių atliekoms (išskyrus stiklą). Paslaugos teikėjas – UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.

Surinkome, išsipylėme, išrūšiavome!

Koks rezultatas?

Daugiausia iš pakuočių atliekų individualiuose konteineriuose rasta plastikinės pakuotės, kurios rasta  32 % nuo bendro svorio.

Mišrios komunalinės atliekos nuo viso surinkto svorio sudarė 45,5 % (tokios kaip tekstilė, sauskelnės, tualetinis popierius, biodegraduojančios atliekos, higienos reikmenys ir t. t.).

RŪŠIUOJI – VADINASI GALVOJI!PTO