Pranešimas

Pranešimas

I. 2013 gegužės 13 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo paskelbtas konkursas dėl Diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos eksploatavimo paslaugos pirkimo. Konkurso sąlygos taip pat buvo skelbiamos internetiniame puslapyje www.pto.lt. Konkurso metu buvo gautas 1 pasiūlymas. Laimėtoju paskelbta UAB „Ekstara“, su kuria 2013 birželio 26 d. buvo pasirašyta Diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos eksploatavimo paslaugos pirkimo – pardavimo sutartis.

Sutarta supirkimo punktuose supirkti šias pakuočių atliekas  (taip pat pateikti  dokumentus, įrodančius šių pakuočių atliekų sutvarkymą organizacijai):

  1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos – kodas 15 01 01;
  2. Plastikinės pakuotės atliekos – kodas 15 01 02;
  3. PET (polietilentereftalatas) pakuotės atliekos – kodas 15 01 02;
  4. Metalinės pakuotės atliekos – kodas 15 01 04;
  5. Kombinuotosios (kitos, kurios vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) pakuotės atliekos – kodas 15 01 05;
  6. Kombinuotosios pakuotės atliekos  – kodas 15 01 05;
  7. Stiklo pakuotės atliekos  – kodas 15 01 07.

II. 2013 gegužės 24 dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo paskelbtas konkursas pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugoms pirkti. Konkurso sąlygos taip pat buvo skelbiamos internetiniame puslapyje www.pto.lt. Konkurso metu buvo gauti 2 pasiūlymai. Laimėtoju paskelbta ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusi  ūkio subjektų grupė UAB „Ecso“ ir UAB „Metrail“, su kuria 2013 liepos 4 d. buvo pasirašyta pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis.

Sutartyje numatyti tvarkomi pakuočių atliekų kiekiai:

  1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos  – 6000 (šeši tūkstančiai) tonų;
  2. Plastikinės pakuotės atliekos (išskyrus PET) – 1000 (vienas tūkstantis) tonų;
  3. Metalinės pakuotės atliekos – 1200 (vienas tūkstantis du šimtai tonų).


PTO