Planiniai patikrinimai

Regionų aplinkos apsaugos departamentų 2018 metų ūkio subjektų patikrinimų planas 

PTO