Patvirtintos pakuočių atliekų tvarkymo užduotys 2016 metams

Patvirtintos pakuočių atliekų tvarkymo užduotys 2016 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtino 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimą. Patvirtintos pakuočių atliekų tvarkymo užduotys 2016 metų mokestiniam laikotarpiui:

 1. Stiklinė pakuotė – perdirbimas 65%;
  (nuo 2018 m. – perdirbimas 68 %);
  (nuo 2020 m. – perdirbimas 70 %);
 2. Plastikinė, įskaitant PET, pakuotė – naudojimas 50%, iš jo perdirbimas – 45%;
  (nuo 2017 m. –naudojimas 50 %, iš jo perdribimas 37);
 3. Kombinuota pakuotė – perdirbimas ar kitoks naudojimas 25%;
 4. Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) – naudojimas 25%, iš jo perdirbimas – 20%;
 5. Metalinė pakuotė – perdirbimas 54%;
 6. Popierinė ir kartoninė pakuotė – naudojimas 80%, iš jo perdirbimas 76%;
 7. Medinė pakuotė – naudojimas 45%, iš jo perdirbimas – 35%;
 8. Kita pakuotė – naudojimas 45%, iš jo perdirbimas 22%.

Oficialų teisės aktą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44a45e00a87911e5be7fbe3f919a1ebePTO