Paskutinė savaitė teikti paraiškas

28 Sep Paskutinė savaitė teikti paraiškas

Ši savaitė – paskutinė, kai norintys dalyvauti konkurse „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ dar gali teikti savo paraiškas. Jos bus priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d. Rengėjai primena, kad dalyvavimas konkurse „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ yra nemokamas.

Konkurse kviečiami dalyvauti pakuočių sistemos dalyviai: gamintojai ir importuotojai, pakuočių gamintojai, savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai bei atliekų tvarkytojai. Konkursui galima pristatyti praėjusiais ir šiais metais įgyvendintas arba šiuo metu įgyvendinamas veiklas, projektus, kurie vienaip ar kitaip susiję su pakuočių ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimu, vystymu.

Dalyvių kategorijos, vertinimo kriterijai, dalyvio paraiška ir visa kita išsami informacija apie konkursą – interneto svetainėje www.pslyderiai.lt.

unnamedPTO