Paskelbtos rinkos dalys

Paskelbtos rinkos dalys

Š.m. kovo 18 d. paskelbtos gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalys. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2015 metams apskaičiuotos pagal 2014 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis.

Organizacijos pavadinimas
Užimama rinkos dalis, %
Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ “Žaliasis taškas” 60,146123 61,522564
VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija”
36,748425 37,589411
VšĮ “Gamtos ateitis” 0,868157 0,888024

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

  • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2015-01-15;
  • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2015-03-13.

Duomenys pateikti remiantis Aplinkos apsaugos agentūros paskelta informacija http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=cd1334bd-e9bf-4d8f-9432-cdf6fd35f29cPTO