Pakuočių atliekų sektoriaus dalyvių susitikimas dėl sistemos tobulinimo

11 Jul Pakuočių atliekų sektoriaus dalyvių susitikimas dėl sistemos tobulinimo

2019 m. liepos 7 d. vyko pakuočių atliekų sektoriaus dalyvių susitikimas dėl sistemos tobulinimo. Susitikime dalyvavo VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VšĮ „Gamtos ateitis“ Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos, Pakuotės Atliekų Perdirbėjų Asociacijos, Lietuvos pakuotojų asociacijos, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovai.

VšĮ „Žaliasis taškas“ direktorius Kęstutis Pocius pakvietė susirinkimo dalyvius įvardinti jų regimas esmines sistemos problemas bei padiskutuoti dėl sistemos tobulinimo.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atstovė Bena Razbadauskienė kaip problemas įvardino a) sekančių metų paslaugų teikimo įkainių gamintojams ir importuotojams nustatymas anksčiau, nei sužinoma kokiais įkainiais atliekų tvarkytojai teiks paslaugas ateinančiais metais; b) esamu teisiniu reguliavimu gamintojai ir importuotojų neatleidžiami nuo pareigų, numatytų, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme 7 str. 1 dalyje, vykdymo, jeigu gamintojai ir importuotojai nusprendė mokėti taršos mokestį, tačiau rinkos dalyviai šias nuostatas aiškina ir supranta skirtingai; c) pakuočių atliekų tvarkymo kainos (pavyzdžiui popierius) didesnės už Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytus tarifus, dėl ko GIO priverstos atlikti kryžminį pakuočių atliekų rūšių finansavimą.

Kiti diskusijos dalyviai kaip problemas įvardijo a) kiekvienais metais kylančias pakuočių atliekų tvarkymo kainas; b) tai, kad gamintojų ir importuotojų organizacijos (GIO) neturi teisinių svertų kontroliuoti paruošimo naudojimui ir naudojimo procesų, c) nepakankamas rūšiavimas komunaliniame sraute, d) GIO neatsikaitymas už paslaugas, e) fondo, kuriame būtų kaupiamos gamintojų ir importuotojų lėšos, naudotinos GIO nemokumo problemoms spręsti; f) GIO kontrolės stygius; g) sistemos patikimumas ir tvarumas; i) bendrų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių taikymas komunaliniame ir nekomunaliniame sraute susidarančioms pakuotėms; j) sistemoje dėl įrodančių dokumentų dalyvauja ne visi atliekų surinkėjai.PTO