Padėka Europos atliekų mažinimo savaitės dalyviams

Padėka Europos atliekų mažinimo savaitės dalyviams

PadekaVšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kartu su kitais Europos atliekų mažinimo savaitės dalyviais gavo padėkos raštus už iniciatyvą ir kūrybiškumą dalyvaujant 2016 m. lapkričio 19-27 d. Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose ir įvykdytus tarptautinius reikalavimus.

2016 m. Europos atliekų mažinimo savaitės (toliau – „EAMS“) metu daugiausia dėmesio buvo skirta pakuočių atliekų susidarymo prevencijai. Lietuva pirmą kartą prisijungė prie tarptautiniu mastu organizuojamų renginių ir dalyviams teko iššūkis įgyvendinant suplanuotus renginius atitikti Europos atliekų mažinimo savaitės sekretoriato iškeltus reikalavimus.

Šia proga VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (PTO) pristatė kūrybišką šviečiamąją kampaniją „Tausoti, rūšiuoti, perdirbti!“, kuria buvo siekiama parodyti atsakingo vartojimo, pakuočių atliekų rūšiavimo bei perdirbimo naudą. Specialiai kampanijai buvo sukurta originali meninė instaliacija (skulptūra), vaizduojanti rūšiuojamąsias atliekas, jų patekimą į tinkamos spalvos rūšiavimo konteinerius ir daiktus, pagamintus iš įvairių antrinių žaliavų. Šios skulptūros autorius – gerai žinomas menininkas Marius Audrius Puskunigis. Įspūdingo dydžio skulptūra buvo eksponuojama triju48mbose Lietuvos miestuose: Kaune, Šiauliuose Vilniuje.

Siekiant paraginti visuomenę aktyviau rūšiuoti pakuočių atliekas, prie meninės instaliacijos stovėjo informacinis stendas su naudinga informacija apie pakuočių atliekų žalą gamtai, apie tausojimo, rūšiavimo ir perdirbimo naudą. Be to, šalia meninės instaliacijos buvo galima fotografuotis, vyko daugkartinių pirkinių maišelių dalinimo akcija, socialiniame tinkle „Facebook“ ir radijo stotyje M-1 vyko žaidimai, kurių laimėtojai apdovanoti vertingais, aplinkai draugiškais prizais, pagamintais iš meninėje instaliacijoje pavaizduotų perdirbtų medžiagų: popieriaus, plastiko ir stiklo.

Taip pat kampanijos metu bendradarbiaujant su VšĮ sorbumŠiaulių regiono atliekų tvarkymo centru buvo įgyvendintas seminaras „Pakuotės ir pakuočių atliekos. Nuo teorijos iki praktikos“ Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų atstovams.

 PTO