Organizuojamos regioninės apskrito stalo diskusijos

Organizuojamos regioninės apskrito stalo diskusijos

Viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“, siekdama užtikrinti glaudesnį partnerių bendradarbiavimą  jau 2017 m. kovo ir balandžio mėnesiais inicijuoja ir organizuoja apskritojo stalo regionines diskusijas tema:

„Rūšiuojamojo pakuočių atliekų tvarkymo regione vertinimas, keliami tikslai ir spręstini uždaviniai“.

Diskusijas numatoma organizuoti daugumoje šalies regionų. Kovo mėnesį numatomos diskusijos Šiaulių, Utenos, Panevėžio ir Telšių regionuose.

Regioninėse diskusijose bus kviečiami dalyvauti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ partneriai: regiono savivaldybių administracijų, atliekų tvarkymo centro ir savivaldybėse paslaugas teikiančių pakuočių atliekų tvarkymo bendrovių atstovai.

Susitikimų metu apžvelgsime ir įvertinsime pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo komunalinių atliekų sraute kiekius bei sudėtį, atskirai surenkamų atliekų paruošimo naudoti efektyvumą ir galimybės, aptarsime rūšiuojamajam komunalinių atliekų sutvarkymui bei jo organizavimui keliamus tikslus, diskutuosime apie jų pasiekimui iškylančius uždavinius bei galimus pastarųjų sprendimo būdus. Susitiko-diskusijos metu dalinsimės gerąja praktika, idėjomis ir mintimis.

Apskritojo stalo regionines diskusijas organizuoja VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija”.

Numatoma renginių trukmė – iki 3 val.

Į diskusijas kviečiame po 1¸2 kiekvieno partnerio dalyvius. Įėjimas į renginius bus laisvas. Vyks išankstinė pageidaujančių dalyvauti diskusijose registracija.

Apie renginių datas, laiką ir vietas pranešime mūsų svetainėje ir partneriams adresuotais pakvietimais.

Iki malonių susitikimų!

 PTO