Nekomunaliniame sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo organizavimo konkursas Nr. 2019/01/04-01(2018)

17 Dec Nekomunaliniame sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo organizavimo konkursas Nr. 2019/01/04-01(2018)

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2018 m. nekomunaliniame atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti.

Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys:

  1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01);
  2. PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01);
  3. Kitos plastikinės pakuotės (kodas 15 01 02 02);
  4. Medinės pakuotės (kodas 15 01 03);
  5. Metalinės pakuotės (kodas 15 01 04);
  6. Kombinuotosios pakuotės (kodas 15 01 05);
  7. Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) (kodas 15 01 05 01);
  8. Kita kombinuota pakuotė (kodas 15 01 05 02);
  9. Pakuotės iš tekstilės, kitos pakuotės (kodas 15 01 09);

Organizacija kviečia atliekų tvarkytojus teikti pasiūlymus. Pasiūlymus galima teikti visoms arba tik konkurso dalyvio pasirinktoms pakuočių atliekų rūšims. Visos nurodytos pakuočių atliekų rūšių pozicijos vertinamos atskirai.

Pasiūlymas turi būti pateikiamas iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos skelbime apie pirkimą, tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu: konkursai@pto.lt  ). Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo konkurso reikalavimų. Siunčiant pasiūlymą nurodytu elektroniniu paštu, žinutės skiltyje „Tema“ įrašykite pirkimo pavadinimą – PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO PASLAUGOS PIRKIMAS Nr. 2019/01/04-01(2018), “NEATIDARYTI IKI” 2019-01-15 10.00 val. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2019 m. sausio 4 d. 10.00 val. į 2019 m. sausio 15 d. 10.00 val.

Iki 2019 m. sausio 4 d. 10.00 val. pateikti pasiūlymai bus atidaryti 2019 m. sausio 15 d. 10.00 val.

Dėl  konkurso sąlygų ir maloniai prašome kreiptis elektroninio pašto adresu info@pto.lt  .

Susipažinimas su Tiekėjų Pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje. Pradinis susipažinimas su Tiekėjų Pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks adresu: VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, Konstitucijos pr. 26, LT-08105, 2019 m. sausio 15 d. 10:00 val.

Pradiniame susipažinime su Tiekėjų pateiktais Pasiūlymais leidžiama dalyvauti Pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams.PTO