Naujienos

2018 Feb 19 SVARBU: Gamintojų ir importuotojų žiniai

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsakingai įvertindama tai, kad yra tapusi UAB „Metrail”  ir su minima įmone susijusių atliekų tvarkytojų bei trečiųjų asmenų nesąžiningumo ir galimai nusikalstamo veikimo auka, atsižvelgdama į minėtos įmonės ir su ja veikusių asmenų sukeltas teisines bei finansines pasekmes Organizacijai, o taip...

Plačiau

15 Feb Pranešimas gamintojams ir importuotojams po 2018-02-14 vykusios diskusijos

Gerbiami Gamintojai ir importuotojai, 2018-02-14 dieną vyko VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir organizacijos pavedimų davėjų (gamintojų ir importuotojų) susitikimas dėl Vilniaus RAAD 2017-12-18 sprendimo Nr. VR-17.5-82 sukeliamų pasekmių. Susitikimo metu pasiūlyta telktis į darbo grupę, tikslu ginti pavedimų davėjų teisėtus interesus. Maloniai prašome Gamintojų ir importuotojų (pavedimo...

Plačiau

2018 Feb 13 Dėl UAB “Metrail” panaikintų įrodančių dokumentų

Aplinkos ministerijoje įvykusiame susitikime su Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir gamintojų bei importuotojų atstovais buvo sutartas preliminarus terminas, per kurį gamintojai ir importuotojai, kuriems VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašė patvirtinimus dėl atliekų sutvarkymo, remiantis UAB „Metrail“ panaikintais atliekų sutvarkymą įrodančiais dokumentais, turi patikslinti Mokesčio už aplinkos...

Plačiau

2018 Feb 09 Rengiamės paslaugų pirkimo konkursų skelbimui savivaldybėse

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Viešųjų pirkimų įstatymais, Viešųjų pirkimų komisijos išaiškinimu, sudarytose su savivaldybių administracijomis ar regioniniais atliekų tvarkymo centrais bendradarbiavimo sutartyse prisiimtais įsipareigojimais bei atsižvelgdami į gaunamus iš kai kurių savivaldybių pageidavimus, skelbiame viešam susipažinimui, svarstymui, pastabų ir pasiūlymų teikimui...

Plačiau

2018 Jan 26 SVARBU! Dėl įvykusio 2018-01-24 d. susitikimo su LR Aplinkos ministerijos atstovais

Gerbiami VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ nariai, dalyviai ir kolegos, informuojame Jus, kad š. m. sausio 24 dieną LR Aplinkos ministerijoje, įvyko ministerijos atstovų  susitikimas su Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir gamintojų bei importuotojų atstovais dėl „UAB Metrail“ situacijos. Smulkesnė informacija: http://www.am.lt/VI/index.php#a/19142...

Plačiau

2018 Jan 25 Dėl VšĮ „PTO“ skundo pateikimo į teismą

Gerbiami VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ nariai, dalyviai ir kolegos, informuojame Jus, kad Organizacija yra parengusi procesinius dokumentus, kurių pagrindu š. m. sausio 18 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 panaikinimo, tuo pačiu prašydama...

Plačiau

2018 Jan 25 Dėl Naujienos apie darbo grupės rezultatus LR AM dėl Metrail situacijos 2018 01 25

Gerbiami VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ nariai, dalyviai ir kolegos, informuojame Jus, kad planuoti susitikimai (2018-01-12 ir 2018-01-18  dėl susiklosčiusios situacijos su UAB „Metrail“ įrodančių dokumentų pripažinimu negaliojančiais) su  atsakingais LR Aplinkos ministerijos ir Vilniaus RAAD vadovais neįvyko dėl objektyvių priežasčių. Šių metų sausio 24 d. LR...

Plačiau

2018 Jan 11 Informacija dėl panaikintų UAB “Metrail” įrodančių dokumentų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 “Dėl VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą” infomavo Jus apie tai, kad Vilniaus RAAD priėmė 2017 m. gruodžio 18 d....

Plačiau

2018 Jan 10 Nekomunaliniame sraute susidariusių pakuočių atiekų tvarkymo organizavimo konkursas

VšĮ  „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą  paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2017 m. nekomunaliniame atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Popieriaus ir kartono...

Plačiau
PTO