Naujienos

2018 Apr 27 Pranešimas dėl UAB „Metrail“

Siekiant išvengti nesusipratimų, primename Gamintojams ir importuotojams, kad jau suėjo terminas patikslinti (jei to dar nepadarėte) Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaraciją (forma FR0524) už 2013-2015 metus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu su LR Aplinkos ministerija vyksta derybos dėl Taikos sutarties pasirašymo, turite...

Plačiau

2018 Apr 25 „Metrail“ istorijoje Aplinkos ministerijai verslininkai perdavė vieningą taikos sutartį

Vienas iš „Metrail“ istorijos etapų juda į pabaigą – VšĮ „Žaliasis taškas“ bei VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ suderino ir Aplinkos ministerijai (AM) antradienį išsiuntė bendrą taikos sutarties projektą, kuriame numatoma kaip bus šalinami padariniai, kuriuos sukėlė dokumentus klastojusi ir įtratinai skubiai bankrutavusi atliekų tvarkytoja UAB...

Plačiau

2018 Apr 20 Žiniasklaidoje pasirodžius kontraversiškai informacijai, VšĮ Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ užtikrina gamintojus importuotojus, kad taikos sutarties pasirašymo klausimais laikosi bendros pozicijos ir yra vieningi

Sutarties projektui, derintam su AM viso derybų proceso metu abi Organizacijos pritaria Taikos sudarymo aspektams, pasiūlytiems valstybės atstovų. Ketvirtadienį Aplinkos ministerijai buvo išsiųsti bendrą gamintojų importuotojų poziciją patvirtinantys taikos sutarties projektai. Teikiant pasiūlymus, įvardintos papildomos pastabos keliant klausimus dėl pačio taikos sutarties įgyvendinimo, kuriuos kaip...

Plačiau

2018 Apr 19 Dėl taikos sutarties sudarymo

Dėl taršos mokesčio už 2013-2015 metus, sprendžiant „Metrail“ situaciją Gamintojų importuotojų organizacija VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bendradarbiaudama su Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir Lietuvos aludarių gildija dalyvauja derybose su Aplinkos ministerija taikos sudarymui  žemiau išvardintomis sąlygomis, kur gamintojai ir importuotojai per gamintojų importuotojų...

Plačiau

2018 Apr 18 Suderinti 2018 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjusi VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateiktą einamų metų pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą (toliau - Veiklos organizavimo planas) ir visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programą (toliau – Švietimo programa), 2018-04-10 raštu Nr. (27)-A4-3360 informavo, kad vadovaujantis Gamintojų ir...

Plačiau

2018 Apr 06 Rengiamės skelbti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konkursus savivaldybėse

Viešoji įstaiga ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ nuo 2013 m. galiojančiomis bendradarbiavimo sutartimis ir laikinosiomis Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo savivaldybėse sutartimis vykdo teikiamų paslaugų organizavimo, kontrolės ir finansavimo funkcijas sutartyse numatytomis sąlygomis. Per praėjusį laikotarpį šios sąlygos bei reikalavimai rinkoje žymiai pakito, išaugusios paslaugų teikimo ...

Plačiau

2018 Apr 05 Skelbiamas nekmunaliniame atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ skelbia konkursą, skirtą  paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2018 m. nekomunaliniame atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti: Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01); PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01); Kitos...

Plačiau

2018 Apr 04 Naujienos dėl UAB „Metrail“ situacijos

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018-04-03 d. vyko posėdis administracinėje byloje Nr. eI-1570-789/2018 pagal pareiškėjos VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau Organizacija) skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD. Organizacija prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD 2017-12-18 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-82....

Plačiau
PTO