Naujienos

2019 Dec 20 2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Medinė pakuotė...

Plačiau

2019 Nov 27 Organizuojamas seminaras Vilniuje

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" kviečia Gamintojus ir importuotojus į seminarą Vilniuje "Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos aktualijos". Seminaras vyks š. m. gruodžio 3 d. Vilniuje. Bus aptariamos šios temos: Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos apžvalga Pakuočių ir  pakuočių  atliekų  tvarkymo teisinis reguliavimas. Organizacijų vaidmuo. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų...

Plačiau

2019 Nov 26 2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

Plačiau

2019 Nov 19 Organizuojami seminarai Gamintojams ir importuotojams

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" kviečia Gamintojus ir importuotojus į seminarus "Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos aktualijos". Seminarai vyks š. m. lapkričio 26-28 dienomis Klaipėdoje ir Kaune. Apie Vilniuje vyksiantį seminarą informuosime artimiausiu metu. Bus aptariamos šios temos: Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos apžvalga Pakuočių ir  pakuočių  atliekų  tvarkymo teisinis...

Plačiau

2019 Oct 15 ES vykdoma iniciatyva kovai su plastiko tarša

Š. m. spalio 11 d. Aplinkos ministerijoje įvyko susitikimas dėl Europos Sąjungoje vykdomų iniciatyvų kovai su plastiko tarša. Susitikimo metu buvo dalijamasi informacija apie Europos plastiko pakto ir Žiedinių plastikų aljanso deklaracijos tikslus, iniciatorius, taikymo sritis, veiklos sritis, iniciatyvų eigą ir t.t. Europos plastiko pakto tikslas...

Plačiau

2019 Oct 11 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

Plačiau

2019 Sep 16 Naujienos registruojantis GI Sąvade

Nuo š. m. lapkričio 1 dienos keičiasi Gamintojų ir importuotojų (toliau – GI) registravimo taisyklės. Nuo šiol GI užsiregistruoti Sąvade turės ne vėliau kaip per 1 darbo dieną prieš pirmą kartą LR vidaus rinkai tiekiant gaminius ar juos išvežant iš Lietuvos. Taip pat keičiasi įmonių Veiklos...

Plačiau

2019 Sep 09 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

Plačiau
PTO