Naujienos

2018 Apr 18 Suderinti 2018 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjusi VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateiktą einamų metų pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą (toliau - Veiklos organizavimo planas) ir visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programą (toliau – Švietimo programa), 2018-04-10 raštu Nr. (27)-A4-3360 informavo, kad vadovaujantis Gamintojų ir...

Plačiau

2018 Apr 06 Rengiamės skelbti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konkursus savivaldybėse

Viešoji įstaiga ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ nuo 2013 m. galiojančiomis bendradarbiavimo sutartimis ir laikinosiomis Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo savivaldybėse sutartimis vykdo teikiamų paslaugų organizavimo, kontrolės ir finansavimo funkcijas sutartyse numatytomis sąlygomis. Per praėjusį laikotarpį šios sąlygos bei reikalavimai rinkoje žymiai pakito, išaugusios paslaugų teikimo ...

Plačiau

2018 Apr 05 Skelbiamas nekmunaliniame atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ skelbia konkursą, skirtą  paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2018 m. nekomunaliniame atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti: Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01); PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01); Kitos...

Plačiau

2018 Apr 04 Naujienos dėl UAB „Metrail“ situacijos

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018-04-03 d. vyko posėdis administracinėje byloje Nr. eI-1570-789/2018 pagal pareiškėjos VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau Organizacija) skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD. Organizacija prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD 2017-12-18 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-82....

Plačiau

2018 Mar 19 Preliminarūs susitarimai „Metrail“ byloje

Gamintojų ir importuotojų atstovai kartu su Aplinkos ministerijos atstovais aktyvių konsultacijų metu rado du preliminarius susitarimus dėl „Metrail“ bylos: viršplaninis Vyriausybės užduočių įgyvendinimas; papildomai nupirkti 50 tūkst. pirminio rūšiavimo konteinerių komplektų (individualių valdų). Daugiau informacijos: http://www.am.lt/VI/index.php#a/19261...

Plačiau

2018 Mar 15 Rastas kompromisas dėl UAB „Metrail“

Antradienį (kovo 13 d.) vyko susitikimas su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais, kuriame buvo priimtas abiem pusėms tinkamas susitarimas. Gamintojai ir importuotojai sutiko nupirkti arba papildomai finansuoti 50 tūkst. pirminio rūšiavimo konteinerių komplektų (individualių valdų) bei įsipareigojo viršyti valstybės numatytas metalinės...

Plačiau

2018 Feb 19 SVARBU: Gamintojų ir importuotojų žiniai

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsakingai įvertindama tai, kad yra tapusi UAB „Metrail”  ir su minima įmone susijusių atliekų tvarkytojų bei trečiųjų asmenų nesąžiningumo ir galimai nusikalstamo veikimo auka, atsižvelgdama į minėtos įmonės ir su ja veikusių asmenų sukeltas teisines bei finansines pasekmes Organizacijai, o taip...

Plačiau

15 Feb Pranešimas gamintojams ir importuotojams po 2018-02-14 vykusios diskusijos

Gerbiami Gamintojai ir importuotojai, 2018-02-14 dieną vyko VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir organizacijos pavedimų davėjų (gamintojų ir importuotojų) susitikimas dėl Vilniaus RAAD 2017-12-18 sprendimo Nr. VR-17.5-82 sukeliamų pasekmių. Susitikimo metu pasiūlyta telktis į darbo grupę, tikslu ginti pavedimų davėjų teisėtus interesus. Maloniai prašome Gamintojų ir importuotojų (pavedimo...

Plačiau
PTO