LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektas

29 Mar LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – PPATĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus yra nustatyta prievolė ženklinti pakuotes, nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį tam, kad pakuotes būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti.

PPATĮ projekte siūloma pakeisti PPATĮ 5 straipsnio 1 dalį, numatant, kad pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas medžiagas, t. y. numatoma įstatyme teisė, o ne pareiga ženklinti pakuotes. Sudarius galimybę rinktis, ar norima ant pakuočių nurodyti joms pagaminti panaudotas medžiagas (PPATĮ projekto 1 straipsnis) gamintojai ir importuotojai galėtų apsispręsti dėl galimų papildomų lėšų, reikalingų pakuočių ženklinimui atlikti, taip pat įvertinti, kiek tai galėtų įtakoti jų supakuotų produktų konkurencingumą, lyginant su kitų šalių gamintojų produktais.

Priėmus įstatymo pakeitimus tikėtinas teigiamas poveikis gamintojams ir importuotojams pradiniame produkto įpakavimo etape, pasirenkant pakuotes. Kadangi pakuočių ženklinimas būtų neprivalomas, o tai gamintojams ir importuotojams leistų sutaupyti privalomam pakuočių ženklinimui įgyvendinti skirtas lėšas.

Tačiau pažymėtina, kad PPATĮ 5 straipsnio projekto pakeitimas turi ir kitą „medalio“ pusę. Neženklintos pakuotės apsunkintų ir pabrangintų pakuočių atliekų tvarkymą: surinkimą, pakartotinį naudojimą, įskaitant perdirbimą, o kartais sutvarkymą padarytų neįmanomu. Pakuotes būtų sunku identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis ne tik gyventojui, bet ir atliekų tvarkytojui.  Tikėtina, kad „neatpažįstamos“ pakuotės patektų ne į rūšiavimo konteinerius, bet į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, vėliau į sąvartyną. Tokia situacija ne tik didintų sąvartynus, atliekų tvarkymo kaštus, bet ir sumažintų galimybę įgyvendinti nustatytas LRV užduotis ir pasinaudoti gamintojams ir importuotojas mokesčio už aplinkos teršimą lengvata.

Nesant tinkamai indentifikavimo sistemai pakuočių atliekų tvarkymo kaštai vėl nugultų į produkto kainą.

Šis PPATĮ įstatymo pakeitimas įsigaliotų nuo 2019 m. gegužės 1 d.

2018 m. komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje buvo surinkta ir sutvarkyta ~46 tūkst. tonų pakuočių atliekų, iš kurių ~12 tūkst. tonų sudarė plastikinė pakuotė (neperdirbamas kiekis ~1,5 tūkst. tonų, 2017 m. plastikinės pakuotės viso sutvarkyta ~10,5 tūkst. tonų, neperdirbamas kiekis ~1,2 tūkst. tonų).

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/45888b43512f11e98bc2ba0c0453c004?jfwid=v7ylj08v6PTO