Konkursų pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas

31 Oct Konkursų pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turintys juridiniai asmenys – VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir  VšĮ „Žaliasis taškas“ informuoja, jog pratęsia šių konkursų pirkimų pasiūlymų pateikimo terminus:

  1. Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui parinkti. Tiekėjai, norintys dalyvauti Konkurse dėl popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių tvarkymo, turi pateikti pasiūlymus konkurso sąlygų nustatyta tvarka iki 2016 m. lapkričio mėn. 14 d. 13:00 val. Posėdis, kuriame vyks vokų atplėšimo procedūra vyks 2016 m. lapkričio mėn. 14 d. 13:00 val. konkurso sąlygose nurodytoje vietoje ir konkurso sąlygų nustatyta tvarka.
  2. Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui parinkti. Tiekėjai, norintys dalyvauti Konkurse dėl stiklo pakuočių tvarkymo, turi pateikti pasiūlymus konkurso sąlygų nustatyta tvarka iki 2016 m. lapkričio mėn. 14 d. 14:30 val. Posėdis, kuriame vyks vokų atplėšimo procedūra vyks 2016 m. lapkričio mėn. 14 d. 14:30 val. konkurso sąlygose nurodytoje vietoje ir konkurso sąlygų nustatyta tvarka.


PTO