Keičiasi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

04 Aug Keičiasi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Informuojame, kad priimtas naujos redakcijos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, įsigaliosiantis nuo 2021 m. sausio 1 d. (su pakeistu teisės aktu galite susipažinti čia).

Įstatymas nustato naujus mokesčio už aplinkos teršimą tarifus (žr. Įstatymo 4 priedą). Nuo 2022 metų mokesčio už aplinkos teršimą tarifai bus diferencijuojami pagal pakuočių rūšis ir jų perdirbamumą. Naujosios nuostatos nuo 2022 metų nustato mažesnius mokesčio tarifus tinkamoms pakartotinai naudoti ar perdirbti pakuotėms ir didesnius – neperdirbamoms pakuotėms, kurios, tapusios atliekomis, gali būti panaudojamos tik energijai gauti arba tik šalinamos.

Daugiau informacijos rasite Aplinkos ministerijos puslapyje.

 PTO