Informuojame

Informuojame

Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų 2.1 punktas yra keičiamas šia redakcija:

“2.1. Konkurso objektas yra nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos (dokumentų,  įrodančių  pakuočių  atliekų  sutvarkymą,  pateikimas  Organizacijai).  Konkursas  yra  skirstomas  į  4 (keturias) dalis, atsižvelgiant į tvarkomų pakuočių atliekų rūšis:

2.1.1    Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos;

2.1.2    Plastikinės pakuotės (išskyrus PET) atliekos;

2.1.3    Medinės pakuotės atliekos;

2.1.4    Metalinės pakuotės atliekos”.PTO