Informuojame

29 Nov Informuojame

Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugų pirkimo konkurso, paskelbto 2013-11-22, sąlygų pakeitimas

Konkurso sąlygų 7.1. punktą keičiamas taip:

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pradinis susipažinimas su Tiekėjų Pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Pirmajame posėdyje atplėšiami vokai, kuriuose yra Pasiūlymo techniniai duomenys ir informacija apie Tiekėjus bei dokumentai (pasiūlymo A forma – Konkurso sąlygų 1 priedas), antrajame – vokai, kuriuose nurodomos kainos (pasiūlymo B forma – Konkurso sąlygų 1 priedas). Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie Tiekėjus, vyks adresu: VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, Kareivių g. 19-133, LT-09133, Vilnius, 2013 m. gruodžio 9 d. 09.30 val.

 PTO