Informacija atliekų tvarkytojams dėl GPAIS

10 Apr Informacija atliekų tvarkytojams dėl GPAIS

GPAIS internetinėje svetainėje patalpinta naujiena dėl atliekų tvarkymo vietų vedimo į GPAIS:

“Informuojame, kad vykdant apskaitą per GPAIS atliekų tvarkytojų padalinių (atliekų tvarkymo vietų pavadinimai) į GPAIS automatiškai perkeliami iš ATVR. Taigi, jei ATVR padalinių pavadinimai nurodyti vienodi, pvz. UAB „XXX“, atitinkamai ir GPAIS, formuojant lydraštį, pasirenkant padalinį kaip gavėją, siuntėjas matys tik kelis užrašus UAB „XXX“, o koks konkrečiai tai padalinys pamatys tik pasirinkus  – pagal adreso eilutėse esančius duomenis. Tokios procedūros yra nepatogios, todėl patariama kiekvienam padaliniui pavadinime nurodyti papildomai kokią nors savybę, pagal kurią galima padalinį atskirti nuo kitų, vien iš pavadinimo, pvz., [UAB „XXX“, buveinė; UAB „XXX“, Kauno filialas]. Norint, kad atliekų tvarkymo vietos pavadinimas GPAIS išskirtų padalinį iš kitų, padalinio pavadinimą reikia pakeisti ATVR teikiant tikslinančią paraišką (jei nėra poreikio keisti kitų duomenų ATVR, pakeisti tik padalinio pavadinimą). Duomenys ATVR pasikeis tik tuomet, kai AAA priims paraišką. Atliekų tvarkytojai GPAIS pokyčius pamatys „Atliekų tvarkytojai“ modulyje.”

Šaltinis: https://www.gpais.eu/gpais-naujienos

 PTO