II ketvirčio tarpinė ataskaita priimta

II ketvirčio tarpinė ataskaita priimta

Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“, Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-25 „Dėl Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 21, 22 ir 24 punktais ir Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34-35 punktais atliko 2017 m. rugsėjo 1 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateiktos informacijos apie 2017 m. II ketvirtį pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą ir pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo schemoje ir visuomenės švietimo bei informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimo (toliau – Informacija) planinį patikrinimą.

Agentūra informuoja, kad Informacija atitinka Tvarkos aprašo reikalavimus.

 PTO