Gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių

Gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių

Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbtos Gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių (visomis ES kalbomis).

Šiame dokumente pateikiama rekomendacijų dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo aiškinimo ir įgyvendinimo.

Direktyva taikoma visiems priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, taip pat iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko. Jos 12 straipsniu Komisija įpareigojama parengti gaires ir pateikti produktų, kurie Direktyvos taikymo tikslais laikytini vienkartiniais plastikiniais produktais, pavyzdžių. Šiose gairėse daugiausia dėmesio skiriama į priedą įtrauktiems toliau išvardijamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams: Oro balionėliai, oro balionėlių lazdelės, ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius, gėrimų tara iš polistireninio putplasčio, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius, ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, gėrimų maišikliai, ausų krapštukai, gėrimų indeliai, gėrimų indeliai iš polistireninio putplasčio, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės), maisto tara, maisto tara iš polistireninio putplasčio, lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai, pakeliai ir pakuotės, lėkštės, higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai, šiaudeliai, tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnosios servetėlės.

Gairės neapima žvejybos įrankių ir iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių. Kalbant apie pastaruosius gaminius, Direktyvos 5 straipsniu draudžiami visi aerobiškai skaidaus plastiko gaminiai ir nedaromas skirtumas tarp aerobiškai skaidaus plastiko, kuris yra biologiškai skaidus, ir aerobiškai skaidaus plastiko, kuris nėra biologiškai skaidus.

Daugiau skaitykite čia.PTO