ES vykdoma iniciatyva kovai su plastiko tarša

15 Oct ES vykdoma iniciatyva kovai su plastiko tarša

Š. m. spalio 11 d. Aplinkos ministerijoje įvyko susitikimas dėl Europos Sąjungoje vykdomų iniciatyvų kovai su plastiko tarša. Susitikimo metu buvo dalijamasi informacija apie Europos plastiko pakto ir Žiedinių plastikų aljanso deklaracijos tikslus, iniciatorius, taikymo sritis, veiklos sritis, iniciatyvų eigą ir t.t.

Europos plastiko pakto tikslas – iki 2025 m. pasiekti pažangą keturiose pagrindinėse veiklos srityse: skatinti plastiko naudojimo sumažinimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir perdirbto plastiko dalies naudojimą gamyboje.

Žiedinių plastikų aljanso deklaracijos tikslas – iki 2025 m. pasiekti, kad 10 mln. tonų perdirbto plastiko būtų panaudota naujų rinkai tiekiamų gaminių sudėtyje.

Pristatymas Plastiko paktas ir Aljanso deklaracijaPTO