Dėl pateikimo rinkai sąvokos SUP direktyvoje 2019/904

Dėl pateikimo rinkai sąvokos SUP direktyvoje 2019/904

Dalinamės Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato ekspertų nuomone, skaitykite čia.

Apibendrindami šią nuomonę pabrėžiame, kad ir toliau galima platinti/parduoti/užpildyti/dalinti ir nepaženklintus gaminius, kurie pateikti valstybės rinkai iki liepos 2 d. imtinai, t. y., kurie įsigyti, pavyzdžiui, Lietuvoje:

a) iš gamintojo Lietuvoje iki 2021-07-02 imtinai (gamintojo sąskaitos-faktūros data, fizinis perdavimas gali įvykti ir vėliau);

b) iš platintojo, kuriam šiuos konkrečius gaminius ES (Europos Sąjungos) tiekėjas link Lietuvos išvežė iki 2021-07-02 imtinai (važtaraščio (CMR)/sąskaitos-faktūros data, fizinis perdavimas gali įvykti ir vėliau);

c) iš importuotojo iš trečių šalių (ne ES), kuris šiems konkretiems gaminiams iki 2021-07-02 imtinai įvykdė muitinės (išleidimo į laisvą apyvartą) procedūrą Lietuvoje;

d) iš ES tiekėjo, kuris šiuos konkrečius gaminius link Lietuvos išvežė iki 2021-07-02 imtinai (važtaraščio (CMR)/sąskaitos-faktūros data, fizinis perdavimas gali įvykti ir vėliau);

e) iš trečiųjų šalių (ne ES), jei šiems konkretiems gaminiams iki 2021-07-02 imtinai įvykdote muitinės (išleidimo į laisvą apyvartą) procedūrą Lietuvoje.

Primename, kad ženklinimo reikalavimai nustatyti visoje ES tiesiogiai taikomame reglamente 2020/2151, su kurio suvestine redakcija (po EK vertimo klaidų ištaisymo) galite susipažinti čia. 

Europos Komisijos visomis ES kalbomis parengtas vektorines rinkmenas (piktogramos, skirtos įterpti į produkto/pakuotės dizainą) rasite čia.

Lipdukais gali būti ženklinami gaminiai, kurie pateikiami rinkai iki 2022-07-04, jų išpardavimo terminas neribojamas.

 PTO