Dėl pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduočių

Dėl pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduočių

Informuojame, kad pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/852 nuostatas siekiama mažinti atliekų šalinimą sąvartyne ir skatinti atliekų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Įgyvendindama šią direktyvą Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuriuo nustatomos pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2021–2030 m. užduotys. Projekte siūloma visoms kombinuotoms pakuotėms nepriklausomai nuo vyraujančios medžiagos nuo 2022 m. nustatyti 30 proc. naudojimo, iš jo – 25 proc. perdirbimo užduotį, proporcingai didinant perdirbimo užduotį: nuo 2025 m. – 30 proc., nuo 2030 m. – 35 proc. Pažymėtina, kad nuo 2025 m. atsisakoma kombinuotų pakuočių panaudojimo deginant. Be to, nuo 2021 m. birželio 1 d. įsigaliojus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimams pakeista metalinių pakuočių apskaita.  Atsižvelgiant į tai, nuo 2021 m. metalinių pakuočių užduotis išskiriama į užduotis metalinėms (juodųjų metalų) pakuotėms – 54 proc. ir metalinėms (aliuminio) pakuotėms – 54 proc.PTO