Aktuali informacija – Atliekų tvarkytojai

Informuojame, kad 2022 m. spalio 5 d. Aplinkos apsaugos agentūra (sprendimu Nr. LO-4) panaikino pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 003 galiojimą VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija). Nuo licencijos panaikinimo dienos Organizacija negali vykdyti licencijuojamos veiklos. Organizacija kreipėsi į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo....

VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Gamtos ateitis“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau kartu – Organizacijos), siekdamos tinkamai ir laiku įgyvendinti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 6...

Kauno rajono savivaldybės administracija 2021 m. lapkričio 24 d. paskelbė konkursą dėl Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimo. Viešojo konkurso būdu yra parenkamas Paslaugų teikėjas, kuriam sutartiniais pagrindais perduodama atsakomybė už komunalinių atliekų sraute...

Paskelbtas konkursas dėl pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse. Pirkimo vykdytojas: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-12-17 Paskelbimo data: 2021-11-12 Daugiau informacijos čia.  ...

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“  kartu su VšĮ „Gamtos ateitis“ ir  VšĮ „Žaliasis taškas“ siekdamos tinkamai ir laiku įgyvendinti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalies 1...

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2021 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kartu su kitomis dviem veikiančiomis licencijuotomis pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis „VšĮ Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“ 2020 m. liepos 21, 22 dienomis atlikto UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybėje  teikiamos pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos kontrolinį patikrinimą.  Vienas iš patikrinimo tikslų...

  VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2021 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kartu su kitomis dviem veikiančiomis licencijuotomis pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis „VšĮ Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“ 2020 m. birželio 16 ir 17 dienomis atlikto AB „Rokiškio komunalininkas“ Rokiškio rajono savivaldybėje teikiamos pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos kontrolinį patikrinimą.  Vienas iš patikrinimo tikslų...

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kartu su kitomis dviem veikiančiomis licencijuotomis pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis „VŠĮ Žaliasis taškas“ ir VŠĮ „Gamtos ateitis“ 2020 m. birželio 8, 9, 15 dienomis atlikto UAB „Ekonovus“ Klaipėdos rajono savivaldybėje  teikiamos pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos kontrolinį patikrinimą.  Vienas iš patikrinimo tikslų...

PTO