Author: Raminta Breidokaitė

2019 Apr 09 Informacija dėl Metrail situacijos

2019-04-17 d. 14:30 val. Vilniaus apygardos administraciniame teisme žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-142-789/2019 pagal pareiškėjos PTO skundą. Šalys siekia užbaigti nagrinėjamą bylą taikos sutartimi. Deryboms tarpininkauja Aplinkos ministerija ir organizacijų socialiniai partneriai, taikos sutarčių sąlygomis tiesiogiai suinteresuotos apie 1800 įmonių, todėl sutarties...

Plačiau

2019 Apr 04 Skelbiamas 2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

Plačiau

2019 Mar 29 LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – PPATĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus yra nustatyta prievolė ženklinti pakuotes, nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų...

Plačiau

2019 Mar 27 2019 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 2019 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija)  pateiktą 2019 m. pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą (toliau -Veiklos organizavimo planas) ir visuomenės švietimo bei informavimo programą (toliau – Švietimo programa),...

Plačiau

2019 Mar 01 Pranešimas apie 2019 m. įkainių pasikeitimus

PRANEŠIMAS APIE 2019 M. PAKUOTĖS ATLIEKŲ PAGAL PAKUOTĖS RŪŠIS TVARKYMO ORGANIZAVIMO ĮKAINIŲ PASIKEITIMUS 10,7  MILIJONŲ EURŲ – TIEK GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI SUMOKĖTŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOČIŲ ATLIEKOMIS, NEBŪDAMI VŠĮ „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ NARIAIS Organizacijos veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo objektyviai pagrįstų ekonominių priežasčių, teisės aktų, gamintojų ir...

Plačiau

2019 Feb 20 Skelbiamas 2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti. Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys: Stiklinės pakuotės...

Plačiau

2019 Feb 08 2018 m. indeksavimo koeficientas

Paskelbti 2018 m. Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai. Už gaminius ir pakuotę bus taikomas 1,543 indeksavimo koeficientas. Visus koeficientus galite rasti paspaudę žemiau esančią nuorodą: Indeksavimo koeficientai ...

Plačiau

2019 Feb 06 SVARBU! Dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade

Informuojame, kad nuo 2018 m. pradėjus veikti Vieningai gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinei sistemai (toliau – GPAIS), visi gamintojai ir importuotojai privalo iš naujo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – GII sąvadas) bei vesti pakuočių apskaitą naudojantis šia sistema. Pažymime, kad pakuočių atliekų sutvarkymą...

Plačiau
PTO