Author: Lina Bolytė-Burbulienė

Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbtos Gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių (visomis ES kalbomis). Šiame dokumente pateikiama rekomendacijų dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo aiškinimo ir įgyvendinimo. Direktyva taikoma visiems priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, taip pat iš...

Informuojame, kad pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/852 nuostatas siekiama mažinti atliekų šalinimą sąvartyne ir skatinti atliekų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Įgyvendindama šią direktyvą Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168...

Atsigręždami į savo vaikystę matome, kiek daug atsinešėme iš ten: vieni – džiugesį, viltį, pasitikėjimą savo jėgomis, drąsias svajones, kiti gi – ateities baimę ar vaikišką meilę be atsako. Dovanokime vaikams savo laiką, dėmesį, įkvėpkime juos, būkime šalia jų, kai jiems to labiausiai reikia, mokykime...

Paskelbtas konkursas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugos pirkimui. Pirkimo vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-06-07 Paskelbimo data: 2021-05-28 Daugiau skaitykite čia.  ...

Popieriaus ir kartono atliekas rūšiuoti yra prasminga – popieriaus pluoštas gali būti perdirbtas iki keturių ar net septynių kartų! Prie įvairų atliekoms skirtų konteinerių dažnai matome padėtas didelių gabaritų kartono pakuočių atliekas. Dėl to gali susidaryti įspūdis, kad prastai veikia visa atliekų tvarkymo sistema. Deja, dažniausiai už...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-24 nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo siekiama nustatyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2021–2030...

Vadovaujantis Aplinkos Apsaugos agentūros raštu Nr. (27)-A4E-4816 pranešame, kad VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ veiklos organizavimo planas, finansavimo schema bei švietimo programa 2021-iems metams yra suderinti. Su jais susipažinti galite mūsų puslapyje, skiltyje Ataskaitos ir planai. ...

Sveikatos apsaugos, higienos ir aplinkos specialistai nuo pat pandemijos pradžios ragina gyventojus atsakingai išmesti apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines. Vieni iš jų sako, kad tokias su COVID-19 užkrato plitimu siejamas higienos priemones reikia sudėti į plastikinius maišelius, juos užrišti ir tik tada išmesti, o dar...

Pavasaris yra šiltnamių tvarkymo metas, kai vienas iš sunkesnių klausimų gali būti: kur dėti panaudotą, nepalankių oro sąlygų sugadintą, per žiemą sudriskusią šiltnamių plėvelę. Vienu atveju ji gali tapti antrine žaliava naujiems plastiko gaminiams, kitu atveju – taršos šaltiniu, kurį mokslininkai lygina su globaliai veikiančiu...

PTO