Atsakymas į užklausimą

Atsakymas į užklausimą

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija) teikia atsakymą į gautą užklausimą dėl 2013 m. spalio 25 d. paskelbto pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimo konkurso (toliau – Konkursas). Toliau pateikiame klausimą ir atsakymą.

Klausimas:

Norėčiau, kad patikslintumėte informaciją. Jūsų internetiniame puslapyje patalpinta informacija, kad pasiūlymų teikimo termino pabaiga lapkričio 9 d. 17 val., tačiau konkurso medžiagoje 7.1 punkte nurodyta, kad vokai bus atplėšiami lapkričio 11 d. 9 val., gal galėtumėte patikslinti kuris terminas teisingas?

Atsakymas:

Visų pirma, norėtume pažymėti, kad internetiniame puslapyje pateikta informacija pasiūlymo pateikimo terminą nurodo ne lapkričio 9 d., o lapkričio 8 d. Atsakydami, kuris terminas yra teisingas, Organizacija pabrėžia, kad lapkričio 8 d. ir lapkričio 11 d. terminai reguliuoja skirtingus dalykus. Konkurso sąlygų 5.13. punktas nurodo, kad pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2013 m. lapkričio 8 d. 17.00 val., tuo tarpu Konkurso sąlygų 7.1. punktas numato vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo datą – 2013 lakričio 11 d. 09:00. Taigi, abu terminai yra teisingi.

Organizacija prašo tiekėjų toliau sekti aktualią informaciją susijusią su Konkurso eiga internetiniame puslapyje www.pto.lt.PTO