Atsakymai į užklausas

Atsakymai į užklausas

Buvo gauti užklausimai dėl Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų. Pateikiame klausimus ir atsakymus.

 Klausimas:
Kuriame leidinyje ir kurią dieną buvo paskelbta apie Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimo Konkursą?

Atsakymas:
Informacija apie konkurso paskelbimą buvo pateikta leidinyje “Lietuvos žinios” Nr. 187 (13612) 2013 rugpjūčio 26 d.

Klausimas:
Kokie techniniai pajėgumai turimi omenyje konkurso sąlygų III dalies  2 lentelėje 4 punkte ir ar yra nustatyti minimalūs reikalavimai?

Atsakymas:
Turima omenyje visus techninius pajėgumus reikalingus pakuočių atliekų sutvarkmui (pvz: autotransportas skirtas pakuočių atliekų surinkimui). Organizacija nėra nustačiusi minimalių reikalavimų, tačiau turimų techninių pajėgumų ir kitų priemonių objektyviai turi pakakti siūlomiems darbams atlikti (kadangi pasiūlymus galima pateikti kelių pakuočių atliekų rūšių tvarkymui ir kiekvienos pakuotės atliekos rūšies tvarkomas kiekis skiriasi, negali būti nustatomi vienodi reikalavimai).

Klausimas:
Kas yra išsamus Pakuočių atliekų tvarkymo sutarties aprašymas (konkurso sąlygų III dalies 2 lentelės 1 dalis)?

Atsakymas:
Aiškiai aprašyta pakuočių atliekų tvarkymo sutartis. Šios sutarties aprašymas privalo parodyti bent 2 metų pasiūlymo tiekėjo (ar subtiekėjo) patirtis pakuočių atliekų tvarkymo veikloje. Aprašyme privalo būti nurodytos esminės sutarties sąlygos (pvz: pakuočių atliekų rūšys ir kiekiai, sutarties sudarymo ir vykdymo terminai, patvirtinantys 2 metų pakuočių atliekų tvarkymo patirtį).PTO