Atnaujinta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo darbo grupės veikla

18 Feb Atnaujinta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo darbo grupės veikla

2021 m. sausio 14 d. Aplinkos ministerija atnaujino Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo darbo grupės, į kurios sudėtį įeina ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, veiklą.

Pirmajame posėdyje Aplinkos ministerijos atstovas pristatė Darbo grupės narių pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą, tobulinimo analizę.

2021 m. vasario 4 d. posėdyje buvo pristatytas grupės narių suskirstymas į pogrupius, apibendrinti DG narių pasiūlymai pagal problematikos temas, pristatytas pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 2021–2030 m. projektas.

2021 m. vasario 12 d. posėdyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas darbo grupės narių pasiūlymų dėl pakuočių atliekų tvarkymo  užduočių projekto 2021–2030 m. laikotarpiui aptarimui, stiklinių pakuočių atliekų surinkimo, naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių vykdymo problematikai ir galimų sprendimų, tobulinančių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reguliavimą, aptarimui.

Išsamesnė informacija apie darbo grupėje diskutuojamus klausimus bei darbo grupės narių pasiūlymus pateikta pridedamuose dokumentuose:

2021-02-04 darbo grupės posėdis

2021-02-12 darbo grupės posėdis

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateiktus pasiūlymus problematikos sprendimui bei pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 2021–2030 m. projektui rasite pridedame dokumente:

PTO pasiūlymaiPTO