Aktualūs teisės aktai

nuotraukos pto web 7

Teisės aktų sąrašas ir kita teisinė informacija:

 • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/laFeSZJunI

 • Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D1ADB9E1518/ojfqwBOXwA

 • Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/WWvqXJEagM.

 • Europos parlamento ir tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (2015-05-26 d. redakcija):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1459852898966&uri=CELEX:01994L0062-20150526.

 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0270a1b0f74811e58a059f41f96fc264.

 • Atliekų tvarkymo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/zIxClWuoUS

 • Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys:

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44a45e00a87911e5be7fbe3f919a1ebe.

 • Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/871c5230815d11e5b7eba10a9b5a9c5f.

 • Pavyzdinis dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddb747b1dbc311e58a92afc65dd68e97.

 • Nuoroda, kurioje galėsite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, atsakingos už pakuočių atitikties pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme keliamiems reikalavimams įgyvendinimo priežiūrą, kontrolinį klausimyną:

http://www.vvtat.lt/index.php?3215702189.

 • Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10B40EB12B50/bEOsFMkaAc.

 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (pridedama redakcija įsigalioja nuo 2016-08-01):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/pTagEmbOvs

Aktuali teisinė informacija (atnaujinta 2016-06-27).

PTO