2021 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

2021 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2021 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti.

Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys:

  1. Stiklinės pakuotės atliekos (kodas 15 01 07);
  2. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01);
  3. PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01);
  4. Kitos plastikinės pakuotės (kodas 15 01 02 02);
  5. Medinės pakuotės (kodas 15 01 03);
  6. Metalinės pakuotės (kodas 15 01 04);
  7. Kombinuotosios pakuotės (kodas 15 01 05);
  8. Kita pakuotė (pakuotės iš tekstilės) (kodas  15 01 09).

 

Organizacija kviečia atliekų tvarkytojus teikti pasiūlymus. Pasiūlymus galima teikti visoms arba tik konkurso dalyvio pasirinktoms pakuočių atliekų rūšims. Visos nurodytos pakuočių atliekų rūšių pozicijos vertinamos atskirai. Pasiūlymai turi būti pateikiami konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Pasiūlymų pateikimo terminas 2021 m. rugsėjo 14 d. 10.00 val.

Dėl konkurso sąlygų maloniai prašome kreiptis elektroninio pašto adresu info@pto.lt.PTO