2019 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

27 Mar 2019 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 2019 m. veiklos organizavimo planas ir švietimo programa

Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija)  pateiktą 2019 m. pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą (toliau -Veiklos organizavimo planas) ir visuomenės švietimo bei informavimo programą (toliau – Švietimo programa), 2019-03-26 Raštu Nr. (27)-A4E-489  informavo, kad vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punktu einamųjų metų Veiklos organizavimo planas ir Švietimo programa yra suderinti.

Organizacija einamaisiais metais didžiausią dėmesį planuoja skirti sektoriaus dalyvių teisių ir pareigų gryninimui, atsakomybių pasidalijimui; gamintojų ir importuotojų informavimui apie jų teises ir pareigas; atsakingo visuomenės ir verslo požiūrio pakuočių atliekų tvarkymo srityje formavimui; pakuočių sektoriaus dalyvių (gamintojų ir importuotojų, atliekų tvarkytojų, valstybės institucijų, plačiosios visuomenės, savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų) ir Organizacijos tarpusavio bendradarbiavimo pakuočių atliekų tvarkymo srityje gerinimui; visuomenės, verslo sektoriaus, gamintojų ir importuotojų bei partnerių supažindinimui su pakuočių atliekų sektoriaus aktualijomis, naujovėmis, pasiektais rezultatais, Organizacijos vykdoma veikla; bendradarbiaujant su savivaldybėmis, regioniniais atliekų tvarkymo centrais, atliekų tvarkytojais efektyviausių priemonių skatinančių pirminį pakuočių atliekų rūšiavimą įgyvendinimui.

Su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 2019 m. veiklos organizavimo planu ir švietimo programa galite susipažinti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Veiklos organizavimo planas          Švietimo programaPTO