2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

2019 m. Nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – organizacija), turinti visų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo organizavimo licenciją, vykdo konkursą, skirtą paslaugų tiekėjams, tvarkantiems 2019 m. nekomunaliniame ir S5 atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas ir išrašantiems Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus parinkti.

Tvarkomos pakuočių atliekų rūšys:

  1. Medinė pakuotė (kodas 15 01 03);
  2. Kita pakuotė (pakuotės iš tekstilės) (kodas 15 01 09).

 

Organizacija kviečia atliekų tvarkytojus teikti pasiūlymus. Pasiūlymus galima teikti visoms arba tik konkurso dalyvio pasirinktoms pakuočių atliekų rūšims. Visos nurodytos pakuočių atliekų rūšių pozicijos vertinamos atskirai. Pasiūlymai turi būti pateikiami konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Pasiūlymų pateikimo terminas 2020 m. sausio 7 d. 10.00 val.

Dėl konkurso sąlygų maloniai prašome kreiptis elektroninio pašto adresu info@pto.lt.PTO