Pakuočių rūšys

Stiklinė pakuotė
Stiklinės atliekos gali būti perdirbamos 100 proc.  Stiklo atliekų perdirbimas padeda išsaugoti smėlio, natrio karbonato ir klinčių gamtinių atsargų vartojimą. Stiklą galima perdirbti neribotą kiekį kartų ir tokio stiklo kokybė ne prastesnė, nei pagaminto iš pirminių žaliavų. Iš 1 kg perdirbtų stiklo duženų gaunamas 1 kg naujo stiklo. Taip pat, jei stiklas gaminamas iš stiklo duženų, energijos sąnaudos yra maždaug 35 proc. mažesnės, nei gaminant iš pirminių žaliavų. Taip pat sumažinama  oro tarša bei net 50 proc.  vandens tarša. Paskaičiuota, kad Lietuvoje komunalinių atliekų sudėtyje stiklo atliekos sudaro apie 10 proc. Vienas gyventojas prikaupia apie 33 kg stiklo atliekų per metus. Stiklo atliekos (stikliniai buteliai, stiklainiai, stikliniai indai, stiklo šukės) metamos į žaliąjį atliekų konteinerį. Gamtoje stiklo suirimas gali trukti net 900 metų.
  Plastikinė pakuotė
Plastiko pakuotės viena iš bene dažniausiai šiuo metu naudojama pakuotės rūšis. Dauguma plastikinių gaminių gaminama iš neatsinaujinančių gamtinių išteklių, t.y. naftos, dujų. Plastikų gamybai suvartojama apie 8 proc. visos pasaulyje išgaunamos naftos. 1 kg perdirbtos plastmasės duoda apie 1 kg plastmasės žaliavos. Skaičiuojama, kad gaminant polietileninius pirkinių maišelius iš atliekų, energijos suvartojamas sumažėja dviem trečdaliais, vandens apie 90 proc., o anglies dioksido patekimas į atmosferą net 2,5 karto. Skaičiuojama, kad komunalinių atliekų sudėtyje plastikų atliekos sudaro apie 10-12 proc. Lietuvoje susidaro apie 30 kg plastikų vienam gyventojui. Plastikinės pakuotės atliekos (plastikiniai buteliai nuo įvairių gėrimų, švarūs plastmasiniai indeliai nuo padažų, majonezo, jogurto, ploviklių, šampūnų,  skalbiklių, polietileno plėvelė, polietileno maišeliai) turi būti metamos į geltonąjį konteinerį. Plastikas suira per maždaug 500 metų.
  PET pakuotė
PET – labiausiai perdirbamas plastikas. PET pakuotė paskutiniaisiais metais tapo ypač populiari. PET (polietilentereftalatas) yra 100 proc. perdirbаma pakuotė. Ši medžiaga vertinama del įvairių savybių: stiprumas, lengvumas, atsparumas. PET poveikis aplinkai yra daug palankesnis lyginant su  kitomis perdirbamomis pakuotės medžiagomis. PET pakuotėje supakuoti produktai yra lengvesni ir atsparesni, todėl transportavimui reikia mažiau kuro, lyginant su daugeliu kitų taros medžiagų. PET pakuotės atliekos turi būti metamos į geltonąjį konteinerį. Svarbu, kad pakuotė būtų kuo švaresnė. Antrinė PET žaliava naudojama įvairių kilimėlių, elektrinių prietaisų ir automobilių įrangos detalių gamybai, rūbų, statybinių medžiagų gamyboje.
  Popierinė ir kartoninė pakuotė
Popieriaus (kartono) pakuotė yra vertinga antrinė žaliava, kuri gali būti naudojama popieriaus ir kartono gaminių gamyboje, tokiu būdu išsaugant didesnius kiekius pirminės žaliavos – iš medienos gaunamą celiuliozę. Popieriaus (kartono) atliekas galima perdirbti 4-6 kartus. Pasaulyje kasmet popieriaus gamybai suvartojama daugiau nei 1 mln. medžių, maždaug apie 18 proc. visų iškertamų miškų. Kiekviena perdibto popieriaus (kartono) tona išsaugo 17 medžių, apie 26 500  litrų vandens ir sutaupo energijos, kurios 6 mėnesius užtektų apšildyti normalaus dydžio namui. Lietuvoje popieriaus atliekos komunalinių atliekų sraute sudaro apie 15-20 proc. Popierinės (kartoninės) pakuotės turi būti išmetamos į mėlynąjį konteinerį. Perdirbimui tinka kartoninės dėžutės, laikraščiai, žurnalai, pakavimo ir biuruose naudojamas popierius. Svarbu, kad šios rūšies pakuotės atliekos būtų sausos ir švarios. Popieriaus (kartono) pakuotė suira per maždaug 2 metus.
  Metalinė pakuotė
Metalinės pakuotės gaminamos iš aliuminio ar plieno ir yra padengiamos alavu. Šios pakuotės medžiagos gali būti ištirpdytos ir vėl panaudotos. Aliuminio perdirbimas ypač svarbus, nes jo žaliava gamtoje yra uoliena boksitas. Norint ją išgauti masiškai kertami atogrąžų miškai. 1 t perlydyto plieno sutaupo apie 1,5 t geležies rūdos. Perdirbant aliuminio atliekas kiekvienai tonai šio metalo sutaupoma 4 t boksitų ir net 95 proc. energijos. Lietuvoje komunalinių atliekų sudėtyje metalas sudaro apie 3 proc. Metalinei pakuotei atskirų konteinerių nėra, todėl dažniausiai jos metamos į geltonąjį arba žaliąjį konteinerį. Apie tai kur mesti metalinę pakuotę, reikia ieškoti informacijos ant konteinerių. Metalas gali irti nuo 90-500 metų, priklausomai nuo jo sudėties.
  Kombinuota pakuotė
Kombinuota pakuotė yra daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos, negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones. Kombinuotos pakuotės pvz. pakuotė nuo bulvių traškučių, ledų.
  Kombinuota pakuotė
(vyraujanti medžiaga popierius/kartonas)
Kartoninės gėrimų pakuotės („Tetra Pak“) – tai lengviausiai perdirbama pakuotė lyginat su kitomis kombinuotomis pakuotėmis. Didžiąją tokios pakuotės dalį (apie 70 proc.) sudaro kartonas. Polietileno ir aliuminio folijos sluoksniai užtikrina pakuotės funkcionalumą ir laikomo skysčio saugumą. Kartonas pakuotei suteikia stabilumo ir atsparumo, o polietilenas apsaugo kartoną nuo drėgmės. Kartoninės gėrimų pakuotės („Tetra Pak“) metamos į geltonąjį konteinerį. Prieš išmetant patariama pakuotes suspausti, kad užimtų mažiau vietos tiek namuose, tiek konteineriuose. Iš perdirbtų „Tetra Pak“ pakuočių  gaminami įvairūs gaminiai: kartoninės pakuotės, popieriniai maišeliai.
  Medinė pakuotė
Medinė pakuotė dažniausiai gaminama iš žaliavinės medienos. Ji dažnai naudojama pakartotinai, perdirbama arba perdaroma. Medinė pakuotės pavyzdžiai: mediniai padėklai prekėms gabenti, mediniai sutvirtinimai, rėmai, statinės, dėžės, arbatos dėžutės, mediniai krepšeliai.  Šios medžiagos pakuotės yra beveik kiekviename importuojamame krovinyje. Medinė pakuotė turėtų būti metama į geltoną konteinerį. Dažniausias šios surinktos žaliavos panaudojimo būdas – deginimas.
  Kita pakuotė
Visos likusios pakuotės, kurių negalima priskirti prie aukščiau išvardintų pakuočių rūšių yra priskiriamos prie – kita pakuotė. Tai moliniai indai, džiuto ir medžaginiai maišai. Dažniausiai jos yra netinkamos perdirbimui, tačiau jas galima panaudoti kaip kurą energijai gauti.
  Taip pat yra išskiriamos šios pakuočių rūšys:
Pirminė (prekinė) pakuotė
– tai pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams.
Antrinės (grupinė) pakuotė – tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.
Tretinė (transporto) pakuotė – tai pakuotė, kuri palengvina pirminėje ir (ar) antrinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo metu apsaugo nuo pažeidimo. Tretinei pakuotei nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

Informacija pateikta remiantis šiais šaltiniais:
http://lt.wikipedia.org
http://www.sratc.lt
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=9673

PTO