SVARBU: Gamintojų ir importuotojų žiniai

19 Feb SVARBU: Gamintojų ir importuotojų žiniai

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsakingai įvertindama tai, kad yra tapusi UAB „Metrail”  ir su minima įmone susijusių atliekų tvarkytojų bei trečiųjų asmenų nesąžiningumo ir galimai nusikalstamo veikimo auka, atsižvelgdama į minėtos įmonės ir su ja veikusių asmenų sukeltas teisines bei finansines pasekmes Organizacijai, o taip pat  Gamintojams ir importuotojams, imasi papildomų teisinių veiksmų.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ rengiasi kreiptis į teisėsaugos institucijas ir prašyti atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, siekiant identifikuoti visus fizinius ir juridinius asmenis, nesąžiningai veikusius kartu su UAB “Metrail” ir galimai dalyvavusius nusikalstamoje schemoje, o nustačius konkrečius, dėl šios situacijos pasekmių kaltus asmenis, pradėti žalos išieškojimo procesus iš jų.

Kviečiame Gamintojus ir importuotojus prisijungti prie VšĮ „PTO“ deleguojant savo atstovavimą organizacijai šio teisinio proceso  įgyvendinimo apimtimi. Prašome iki 2018-02-23 d. 13 val. užpildyti pridedamą formą ir pateikti ją el. paštu heraldas.morkys@pto.lt su nuoroda „Dėl Metrail“.

Pastebime, kad analogiškų teisinių veiksmų VŠĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” imsis ir kitose abejotinose situacijose, kurios jau yra suneraminusios Gamintojus ir mportuotojus, apie proceso pradžią pranešant atskirai.

Anketos formaPTO