Rengiamės skelbti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konkursus savivaldybėse

06 Apr Rengiamės skelbti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konkursus savivaldybėse

Viešoji įstaiga ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ nuo 2013 m. galiojančiomis bendradarbiavimo sutartimis ir laikinosiomis Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo savivaldybėse sutartimis vykdo teikiamų paslaugų organizavimo, kontrolės ir finansavimo funkcijas sutartyse numatytomis sąlygomis.

Per praėjusį laikotarpį šios sąlygos bei reikalavimai rinkoje žymiai pakito, išaugusios paslaugų teikimo  apimtys ir šių paslaugų teikimui gamintojų ir importuotojų skiriamo finansavimo lygis padidėjo beveik 5 kartus, susiformavo pastebimi skirtumai atskirose savivaldybėse dėl sąlygų sudarymo rūšiuojamajam pakuočių atliekų surinkimui bei paruošimui naudoti ir naudojimui.

Paminėti pokyčiai išryškino ir problemas, veiklos rizikos aplinkybes skirtingas paslaugų teikimo sąlygas, skirtingą veiklos efektyvumą požiūrį ir siektinus rezultatus. .  skirtingai įtakojo atskiras pakuočių atliekų tvarkymo veiklos sritis ir paryškino tvarkymo rinkos dalyvių – surinkėjų, paruošėjų naudoti ir naudotojų – ne visada sutampančius veiklos interesus, turimą kompetenciją ir konkurencinius gebėjimus bei veiklos rizikos aplinkybes ir sąlygas.

Prioritetiniu ir pirmaeiliu sprendimu laikome neatidėliotiną tinkamo pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo proceso organizavimą savivaldybių teritorijose, sudarant visiems atliekų turėtojams sąlygas vykdyti teisės aktuose nustatą jiems prievolę rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietose, aprūpinant juos būtinomis ir tinkamomis priemonėmis bei parenkant jas aptarnaujantį atliekų surinkėją teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizacija, vykdydama gamintojams ir importuotojams nustatytas prievoles ir vadovaudamasi susitarimais galiojančiose sutartyse dėl bendradarbiavimo su komunalinių atliekų tvarkymo sistemų administratoriais, o taip pat Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Viešųjų pirkimų įstatymų reikalavimais bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, parengė siūlomų pirkti viešo konkurso tvarka paslaugų pirkimo dokumentų projektų pavyzdinį rinkinį.

Pirkimo dokumentų projektų pavyzdinį rinkinį galima rasti mūsų internetinėje svetainėje adresu www.pto.lt/naujienos. Prašome susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl dokumentuose nurodytų sąlygų bei teksto adaptavimo konkrečių savivaldybių sąlygomis. Tuo pačiu prašome raštu informuoti apie pasirengimą pradėti šių paslaugų pirkimo proceso paruošiamuosius darbus bei siūlyti suinteresuotų šalių atstovų susitikimo datą ir vietą šalių nuostatoms ir organizaciniams klausimams suderinti.

Dokumentų projektus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

1 priedas.Technine specifikacija. SAVPO

2 priedas. Paslaugų skaičiuojamosios apimtys SAVPO

3 priedas. Pasiūlymo forma SAVPO

6 priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai. SAVPO

Paslaugų pirkimo sąlygos SAVPOPTO