Pranešimas dėl UAB „Metrail“

27 Apr Pranešimas dėl UAB „Metrail“

Siekiant išvengti nesusipratimų, primename Gamintojams ir importuotojams, kad jau suėjo terminas patikslinti (jei to dar nepadarėte) Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaraciją (forma FR0524) už 2013-2015 metus.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu su LR Aplinkos ministerija vyksta derybos dėl Taikos sutarties pasirašymo, turite teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl taršos mokesčio mokėjimo termino atidėjimo.

Kilus neaiškumams galite kreiptis į savo regiono aplinkos apsaugos departamentą.PTO